(0216) 540 24 17-18 global@globalcati.com

Neden çelik taşıyıcılı sistem?


Depreme dayanıklılığı, kısa sürede tamamlanabilmesi ve çevreci olması nedeniyle çelik çerçeve (Steel Frame) sistemiyle yapılan evler, ahşap betonarme binalara karşı büyük üstünlük sağlamaktadır. Çelik inşaat taşıyıcı sisteminde, bilinen en elastik ve en güçlü malzemedir. Taşıma gücüne göre ağırlığı çok az olduğu için gelişmiş ülkelerde, özellikle konut inşaatında betonarmeden vazgeçilmiş ve yerine daha modern hafif yapılar inşaa edilmeye başlanmıştır.

Günümüzde yeni teknikler sayesinde, çelik yapıların ağırlıkları betonarme binaların onda biri ağırlığına kadar çekilmiştir. Bilindiği gibi binaların depremden etkilenmesi ağırlıklarıyla doğru orantılı olarak artar. Kullanılan çeliğin %95’i geri dönüşümlüdür. Ahşap bir bina için 41 ağaç kesilmekteyken, 5-6 hurda arabanın geri dönüşümüyle aynı büyüklükte çelik taşıyıcı sistemli bir bina yapılabilir. Amerika, Kanada ve Japonya gibi gelişmiş ve deprem bölgelerinde olan ülkelerde çelik taşıyıcı sistemli binalar yaygın olarak kullanılmaktadır. Deprem felaketinin gündemin ilk maddesine oturduğu ülkemizde depreme dayanıklı alternatif yapı sistemleri araştırılmaya başlandı. Bunların en başında da çelik taşıyıcılı sistemler gelmektedir.